کلینیک نگاه

کلینیک تخصصی دامپزشکی نگاه، مجهز به امکانات تشخیصی و تخصصی چشم پزشکی، داخلی، رادیولوژی و جراحی می باشد. با تعیین وقت قبلی خدمات شستشو و اصلاح نیز ارائه میگردد.
خدمات ما

رویدادها

فرمانیه، نرسیده به خیابان اندرزگو
خیابان سعیدی، کوچه ارباب
پلاک ۱
02126455371
02126124196
©2017 Negah Veterinary Clinic, All Right Reserved