پرسنل
دکتر سعیده جانی تبار
دامپزشک
داخلی
روزهای دوشنبه از ساعت 16 الی 21
فرمانیه، نرسیده به خیابان اندرزگو
خیابان سعیدی، کوچه ارباب
پلاک ۱
02126455371
02126124196
©2017 Negah Veterinary Clinic, All Right Reserved