پرسنل
دکتر مانلی انصاری مود
دامپزشک
متخصص داخلی
روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 13 الی 21
روزهای پنجشنبه از ساعت 11 الی 16
فرمانیه، نرسیده به خیابان اندرزگو
خیابان سعیدی، کوچه ارباب
پلاک ۱
02126455371
02126124196
©2017 Negah Veterinary Clinic, All Right Reserved