پرسنل
دکتر مهدی رجایی
دامپزشک
متخصص داخلی
روزهای شنبه، سه‌شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۹
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۶
فرمانیه، نرسیده به خیابان اندرزگو
خیابان سعیدی، کوچه ارباب
پلاک ۱
02126455371
02126124196
©2017 Negah Veterinary Clinic, All Right Reserved