پرسنل
دکتر هومن فقیهی
دامپزشک
دامپزشک
روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۹
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۶
فرمانیه، نرسیده به خیابان اندرزگو
خیابان سعیدی، کوچه ارباب
پلاک ۱
02126455371
02126124196
©2017 Negah Veterinary Clinic, All Right Reserved